O projekcie


Projekt Edukacyjny realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim

oraz fundacją Patria Nostra w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 

– Projekt skierowany jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli.

– Zasięg projektu województwa małopolskie, mazowieckie, wielkopolskie.
– Celem programu jest poszerzenie wiedzy historycznej oraz ekonomicznej  

   naszego kraju.

– Zwiększenie poziomu wiedzy dot. historii i osiągnięć Polski, w szczególności                 
   dotyczącej historii polskiego pieniądza i banku emisyjnego,

– Przygotowanie młodzieży szkolnej do aktywnego i świadomego uczestnictwa
   w życiu gospodarczym.

– Skuteczne przedstawienie tematyki związanej z przedsiębiorczością, poprzez         

   rozwijanie inicjatywności i odpowiedzialności wśród młodzieży.

 

Celem projektu jest podkreślenie fundamentalnego znaczenia waluty, banku emisyjnego i instytucji finansowych jako atrybutów nowoczesnego, niezależnego państwa oraz uświadomienie młodzieży, jak ważna dla nowoczesnego patriotyzmu jest troska o sprawną administrację, dynamiczną gospodarkę i zdrowe finanse publiczne.

 

Głównym narzędziem realizacji projektu jest edukacja na stronie internetowej projektu oraz przez Konkurs Patria Nostra, który przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej od klas VII szkoły podstawowej wzwyż oraz dla uczniów szkół polskich za granicą, przede wszystkim na Białorusi, Litwie i Ukrainie.

Obecnie Fundacja zajmuje się realizacją IV Edycji Konkursu.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej  „Polski Pieniądz – emanacja tożsamości”.