O fundacji


Fundacja konkursu Historycznego Patria Nostra 

Fundacja zajmuję się promocja i pielęgnowanie dziedzictwa 
i tradycji historycznej Rzeczypospolitej poprzez organizowanie
konkursu historycznego Patria Nostra. Celem Konkursu Patria Nostra jest propagowanie wiedzy o historii naszego kraju oraz krzewienie patriotyzmu i postaw obywatelskich wśród młodych Polaków. 

Udział w konkursie polskich szkół ze Wschodu, Europy Zachodniej oraz USA sprzyja integracji polskiej młodzieży z zagranicy z rodakami w kraju.

FUNDACJA KONKURSU HISTORYCZNEGO
PATRIA NOSTRA

ul. Wojska Polskiego 10,
05-220 Zielonka - Polska

www.konkurs-patrianostra.pl