Konkursy patria Nostra


Konkursu Historycznego
Patria Nostra

Celem Konkursu Patria Nostra jest propagowanie wiedzy o historii naszego kraju oraz krzewienie patriotyzmu i postaw obywatelskich wśród młodych Polaków. Udział w konkursie polskich szkół ze Wschodu, Europy Zachodniej oraz USA sprzyja integracji polskiej młodzieży z zagranicy z rodakami w kraju.

 

Wiele szanowanych osób i instytucji objęło konkursy Patria Nostra patronatem honorowym, wśród których można wymienić: Marszałka Sejmu, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Obrony Narodowej, Prezesa IPN, Senatorów, Wojewodów, Arcybiskupów.

 

W 2017 roku realizowane były 3 konkursy historyczne.
W 3 województwach: Mazowieckim, Małopolskim i Wielkopolskim łącznie udział wzięło ok. 250 szkół, w tym ok. 24 polskie szkoły z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu. W ramach konkursów zostało wykonanych ok. 250 filmów i animacji komputerowych. Łącznie
w konkursach wzięło udział ok. 750 uczniów oraz 250 nauczycieli.

NAJLEPSZE PRACE KONKURSOWE

Śmierć Maksymiliana Marii Kolbego
Praca nr 74 (EDYCJA III)

Maria Skłodowska Curie
Praca nr 97 (EDYCJA III)

Koronacja Bolesława Chrobrego
Praca nr 16 (EDYCJA III)

Rozkaz demobilizacji Hubala
Praca nr 11 (EDYCJA III)

Pociąg pancerny Poznańczyk
Praca nr 1 (EDYCJA III)

Założenie Banku Polskiego Królestwa Polskiego
Praca nr 5 (EDYCJA III)

Bitwa pd Grunwaldem

Praca nr 28 (EDYCJA III)

Rabacja galicyjska
Praca nr 60 (EDYCJA III)

Ślub Mikołajczykówny i Rydla

Praca nr 47 (EDYCJA III)

Kapitulacja Westerplatte
Praca nr 36 (EDYCJA III)

Utworzenie zrzeszenia WiN

Praca nr 35 (EDYCJA III)

Pierwsza Emisja marki Polskiej

Praca nr 101 (EDYCJA III)

Morderstwo Księdza Popiełuszki

Praca nr 42 (EDYCJA III)

Twórczość Aleksandra Fredry
Praca nr 25 (EDYCJA III)

Akcja pod Arsenałem
Praca nr 13 (EDYCJA III)
Akcja AB

Praca nr 60 (EDYCJA III)

GALE FINAŁOWE